Konsultatsioonid

Juriidiline konsultatsioon


Lisaks võlgnevuste sissenõudmisele esindame Kliendi huve kohtutes ja muudes õiguslikes vaidlustes. Nõustame Klienti dokumentide koostamisel ning kontrollime, et Kliendi sõlmitavad lepingud, kompromissid, pretensioonid ja maksegraafikud oleksid juriidiliselt korrektsed.